+420 775 900 123

Generi

Firma Generi, s.r.o. vyrábí nevýbušná elektrická zařízení. Společnost byla založena v roce 1993 jako český výrobce a v současné době má do 40 stálých zaměstnanců.