Czech English Germany Japanese Russia China Slovakia

+420 577 158 786

Farmet

Společnost Farmet a. s. se zabývá vývojem a výrobou vysoce kvalitních zemědělských strojů, především z oblasti zpracování půdy, setí a technologií na zpracování olejnatých semen, zvláště řepky olejné a slunečnice.