+420 775 900 123

International strategy and efficient international marketing, Bratislava 14.4.2014

V dubnu jsme pro vás připravili i workshop v angličtině společne s Slovak Business Agency, který se koná v Bratislavě.

Pro společnosti, které chtějí dosáhnout dobrého umístění na zahraničním trhu, jsou cílené a dobře prozkoumány marketingové a distribuční strategie jednou z klíčových proměnných. Pro mladé společnosti je především cílená marketingově orientovaná komunikace důležitým úkolem, který může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.
Na tomto workshopu si povíme o marketingových strategiích a zaměříme se na internetový marketing.

Seminář je určen hlavně pro vedoucí pracovníci, obchodníci, marketingoví manažeři.

Obsah semináře?

  1. Analýza exportního potenciálu – zvážení exportních předpokladů a výběr správných nástrojů na podporu propagace produktu v zahraničí
  2. Zahraniční internetový marketing – zahraniční vyhledávače a PPC systémy, jejich podíly na trhu a rozdíly. Výběr a použití klíčových slov
  3. Příklady a trendy realizace – postupy při realizaci optimalizace webu a internetové reklamy na zahraničních trzích: SEO a PPC s ohledem na různé vyhledávače
  4. Případové studie – analýza, návrh strategie, realizace, vyhodnocování a reportování konkrétních marketingových zahraničních kampaní pro firmy z B2B i B2C oblastí.

Cíle

  • Analyzovat exportní možnosti a potenciál firmy na zahraničních trzích, porovnat tradiční nástroje propagace s novými a vybrat efektivní nástroje zahraničního marketingu pro konkrétní trh. Charakterizovat a systematizovat nástroje internetové propagace a možností marketingové podpory v zahraničí: SEO a PPC. Seznámit se se zahraničními vyhledávači, jejich podíly a rozdíly v zahraničních internetových prostředích.
  • Seznámit se s příklady úspěšných realizací internetových kampaní  pro společnosti v různých oborech a odvětvích (jednoúčelová zařízení, linky, zboží pro domácnosti, atp.). Analýza aktuálního stavu a možností zvýšení efektivity, výběr nástrojů internetové reklamy, tvorba správné strategie, příprava a realizace kampaně forem s různým produktem (technologie, stroje a zařízení, spotřební zboží, služby atp.).

Lektoři:

Bc. Jakub Řehulka představuje společnost PartnerCIS jako key account manager. Komunikuje a rozvíjí vztahy s nejvýznamnějšími klienty. Účastní se procesu tvorby strategií důležitých kampaní pro zákazníky. Vyhodnocuje a reportuje výsledky internetového marketingu.

Michal Venclů je project manager ve společnosti PartnerCIS. Připravuje a realizuje řadu marketingových projektů především pro české exportéry. Má velmi dobré zkušenosti i z podpory a rozvoje marketingových kampaní na internetu v zahraničí.

Odkaz na rezervaci naleznete ZDE