Czech English Germany Japanese Russia China Slovakia

+420 577 158 786

Efektivní propagace firmy v zahraničí, Praha 24.09.2013

Poslední týden v září připravujeme celkem 3 semináře na téma Efektivní propagace firmy v zahraničí. První seminář budeme mít v Praze 24.09.2013 v sídle HK ČR. Budeme mluvit o koncepcích a nástrojích zahraničního internetového marketingu. Seminář je určen pro marketingové pracovníky exportní firem a obchodníky zpracovávající zahraniční trhy.

Bližší informaci včetně možnosti rezervace uvedeme v nejbližších dnech.