Czech English Germany Japanese Russia China Slovakia

+420 577 158 786

SKYPE

Zadání

PR kampaň, která představí služby SKYPE jako platformu pro vedení efektivních způsobů komunikace a přidružené zábavy v nejrůznějších situacích a při různých aktivitách potenciálních nebo stálých uživatelů SKYPE v ruskojazyčném internetovém prostředí.

Cíl:

Cílem bylo představit nástroje SKYPE jako platformu on-line volání (skype to skype), video hovorů, konferencí, chatování a zároveň inspirování stávajících klientů k využití i dalších služeb SKYPE jako jsou placená volání na telefonní zařízení různých druhů, levné volání do zahraničí na ruskojazyčném trhu.

Nástroj:

Celkem bylo vytvořeno 5 ks PR článků které byly doprovázeny infografikou a fotografiemi. Následovala distribuce PR článků na specializované zpravodajské portály. Některá vysoce inovativní témata PR článků se objevila v reálném světě využívání služeb SKYPE vůbec poprvé: On-line vyučování jazyků, Hlídání domácnosti pomocí skype videohovorů, Využívání videohovorů a chatu v oblasti skupinového hraní her, využívání SKYPE blogu jako sociálně mediálních služeb.

Výsledek:

PR kampaň klientovi přinesla významné navýšení tvorby blogů a počtu recenzí v oblasti SKYPE blogu cca 4x a zvýšení návštěv blogů SKYPE. Linkbuilding přinesl reálné posílení pozic ve vyhledávání Yandex.ru a google.ru. na klíčová slova: volání on-line, videohovory on-line.
Projekt byl prohlubován v dalších menších projektech kvůli velké spokojenosti klienta.

skype