Czech English Germany Japanese Russia China Slovakia

+420 577 158 786

Osvěta a Partnercis

Níže můžete stáhnout bakalářskou práci na téma “Online propagace na ruském internetu” v plném rozsahu.

Práce byla oceněna akademickým sborem UTB ve Zlíně.

thumbnail-150150-pdf