+420 775 900 123

Nová podoba zákona o Runetu

Ruský list “Vedomosti” píše o tom, že v Rusku nebude vypracován nový samostatný zákon o internetu. Místo něho budou provedeny pouze úpravy v již existujícím zákoně.

Toto rozhodnutí bylo přijato na zasedání odborné komise pro svobodu internetu a elektronickou komunikaci, kterého se účastnili představitelé společností Yandex, Mail.Ru Group, Ruské asociace elektronických komunikací a dalších společnosti. Na zasedání se projednávala koncepce regulace právních vztahů v Runetu, kterou vypracovali poslanci Státní Dumy a administrace prezidenta RF.

V koncepci se píše, že regulace internetu má napomoci k snížení tempa růstu počítačové kriminality, vytvořit bezpečnější prostředí, chránit práva a svobodu všech jeho účastníků. Kromě toho se musí brát v úvahu otázky ochrany autorských práv v Runetu. Autoři koncepce jsou členové výboru Státní Dumy pro oblast informační politiky, technologie a řízení rozvoje e-demokracie pod záštitou administrace prezidenta a Fondu informační svobody.

Poslanec Státní Dumy Robert Shlegel z politické strany “Jedinaja Rossija” vysvětlil, že na počátku se nepředpokládalo, že bude nutné vytvořit samostatný zákon o internetu. Právě tento poslanec v roce 2010 informoval o projektu zákona na regulaci právních vztahů v internetové síti. Na konci roku 2012 poslanec oznámil, že Státní Duma vypracuje návrh zákona v dubnu roku 2013.

Shlegel zdůrazňoval, že dokument nemá v úmyslu zpřísnit kontrolu, ale při jeho zpracování bude brán ohled na názor představitelů internetového odvětví. Přičemž v lednu roku 2013 bylo známo, že projednání konceptu bylo odloženo z důvodu, že informace o setkání se dostala na veřejnost.

V červenci 2012 Státní Duma přijala zákon, který zavedl v Rusku registraci zakázaných webů. Dokument byl kritizován představiteli internetového odvětví a ochránci práv. Kritika se týkala především nebezpečí, že zákon umožní zavést cenzuru v Runetu.

Zdroj: news.yandex.ru