+420 775 900 123

Milióny uživatelů runetu trpí závislostí na internetu

Přes 20% uživatelů runetu přiznává, že na internetu tráví více času než je zdrávo. 30. září se v Rusku slavil Den internetu. Právě v tento den před 15 lety společnost IT Infoart Stars navrhla přepočítat veškeré uživatele, v té době přístup na internet mělo 1 mil. uživatelů runetu. Během několika let se mnohé změnilo. V dnešní době Rusko zaujímá první místo co do počtu internetových uživatelů v Evropě. Podle statistik se každodenně na internet připojuje 50,1 mil. uživatelů runetu, přičemž 43 % z nich jsou mladší 18 let. Zároveň se za poslední rok o 13 % zvýšil počet dospělých občanů, kteří chodí na internet alespoň jedenkrát za den. Výsledky průzkumu ukazují, že 74,4 mil. obyvatel (což je asi 60 % obyvatel Ruska) starších 12 let aspoň jednou za měsíc využívají služeb internetu. Nejoblíbenějšími zdroji runetu zůstávají Yandex, VKontakte a Mail.Ru. Podle údajů průzkumu každý z nich denně přiláká v průměru 30 mil. uživatelů. Pro hledání informací využívá globální síť 73 % dotázaných, o něco méně uživatelů si pročítá na internetu novinky (64 %) nebo využívá služeb sociálních sítí (63 %). Polovina dotázaných na internetu stahuje nebo poslouchá muziku, 21 % hraje on-line hry, pouze 4 % uživatelů runetu odpovědělo, že chodí na internet, aby spravovali svůj blog. Sociologové došli k zjištění, že téměř každý pátý uživatel runetu (22 %) trpí závislostí na internetu. 16 % dotázaných přiznalo, že nemohou dlouho vydržet bez kontaktu na sociálních sítích. Dalších 11 % uvedlo, že spoustu času tráví kontrolou elektronické pošty.

Den internetu se pokoušeli zavést již několikrát v různé dny, ale ani jedno datum se nestalo tradičním. V Rusku se Den internetu slaví 30. září, naopak v jiných zemích připadá na 4. dubna – v den středověkého arcibiskupa svatého Isidora ze Sevilly, který vytvořil jeden z předobrazů současného internetu – 20 svazkovou encyklopedii lidského poznání. Právě tohoto svatého považují za nebeského patrona celosvětové internetové sítě. Také datum 4.04 se velmi podobá chybě HTTP 404. Ještě existuje jedno datum vzniku internetu, a to 17. května 1991, kdy byl schválen standard pro WWW (v angličtině WorldWide Web).

Zdroj: www.utro.ru

 

Novost 6