+420 775 900 123

Ruský export do Německa

Export do Německa zajišťuje Rusku tučné příjmy

Export do Německa je pro Ruskou federaci velice klíčový a stejně tak Německo žije ze spolupráce s Ruskem

Německo je závislé na ruské ropě a plynu, Rusko naopak z Německa dováží automobily, stroje chemikálie. Tento obchod vždy byl výhodný pro obě strany. Ale mohla by mít „krymská krize“ negativní vliv na tuto spolupráci? K čemu mohou vést případné protiruské sankce?

Co se týče vzájemného obchodu mezi Německem a Ruskem lze říct, že z hlediska dvojstranného exportu a importu je téměř vyrovnaný. Z Ruska je zajišťován export do Německa v podobě ropy a plynu, které se těží v Sibiři a Německo naopak exportuje do Ruska především automobily a produkci pro strojírenský a chemický průmysl.

V souvislosti s přiostřením situace na Krymu Německo nyní vyjadřuje hluboké znepokojení. Ruská ekonomika a trh již zaznamenaly značné úbytky, Německo udržuje s Ruskem o dost intenzivnější ekonomické kontakty než s jinými evropskými zeměmi. V Rusku existuje cca 6 tis. německých firem, je to více než počet ostatních zemí EU. Asi 300 tis. Němců spolupracuje s podniky, které mají kontakt s Ruskem.

Obchodní obrat mezi Německem a Ruskem v minulém roce činil 76,5 mld. EUR. Přičemž na ruský export do Německa připadá řádově 40,5 mld. EUR, a německý export do Ruska pak tvoří 36 mld. EUR. Německo je pro Rusko 3. největším obchodním partnerem.

Účastníci krymského konfliktu by měli hledat mírový způsob řešení sporu, protože nová „studená válka“ mezi Ruskem a západem by mohla silně narušit německou ekonomiku a tím pádem i export do Německa.

Ruský export do Německa představuje především zemní plyn. Německo je během několika desítek let závislé na ruském plynu. Téměř 40 % německého importu plynu je právě z Ruska a zároveň téměř polovina ruského plynu tvoří export do Německa přes Ukrajinu. Dalším dodavatelem plynu, který zajišťuje export do Německa s podílem 30 % je Norsko.

Rusko také zajišťuje export do Německa v podobě dodávek ropy. Více než 35 % potřeb Německa tvoří ruské dodávky. Německo se obává, že v případě zavedení sankcí proti Rusku, by Rusko mohlo reagovat přerušením dodávek ropy a plynu. Což by v dlouhodobé perspektivě německé podniky pociťovali jako velký problém.

export do Německa