Czech English Germany Japanese Russia China Slovakia

+420 577 158 786

Den svobody slova na internetu

12. března roku 2008 mezinárodní organizace “Reportéři bez hranic” pod záštitou UNESCO vyhlásila Den svobody slova na internetu (Online Free Expression Day), aby upoutala pozornost veřejnosti k problematice volného přístupu k celosvětové síti.

“Reportéři bez hranic” jsou internacionální nestátní organizací pro ochranu lidských práv, která ochraňuje svobodu slova po celém světě. Tato organizace byla založena v Paříži roku 1985. Cílem organizace je boj proti cenzuře. Každoročně organizace publikuje vlastní seznam “nepřátelé internetu” (Internet Enemies).

V roce 2008 “Reportéři bez hranic” poprvé vyzvali uživatele, aby navštívili jejich web, kde by vyjádřili svůj protest proti cenzuře, kterou zneužívají některé vlády a aby požadovali větší práva pro internetové uživatele.

Ve zprávě, která byla zveřejněna v rámci Dne svobody slova na internetu v roce 2012, organizace “Reportéři bez hranic” označila za “nepřátele internetu” 12 zemí, které různým způsobem omezují přístup občanů k informacím na světové síti. Do seznamu se dostaly následující země: Bělorusko, Kuba, Čína, Irán, Severní Korea, Myanmar, Bahrajn, Saudská Arábie, Sírie, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam.

Kromě žebříčku “internetových nepřátel”, ochránci práv také sestavili seznam zemí, které jsou pod tzv. “dohledem”. Do tohoto seznamu se dostaly země jako Austrálie, Francie, Jižní Korea, Srí Lanka atd. V roce 2012 se na tento seznam dostala také Indie a Kazachstán.

Od roku 2010 na tento seznam patří také Rusko. Podle výsledků za rok 2012 se Rusko v ročním žebříčku svobody tisku mezinárodní organizace na ochranu lidských práv “Reportéři bez hranic” zařadilo na 148 místo.
Organizace uvedla, že v roce 2012 se v Rusku konaly protestní akce v neskutečném měřítku a občanská společnost ještě nikdy nebyla tak aktivní, avšak vláda na tyto akce reagovala přijetím celé řady kárných opatření: zavedením trestního stíhání za pomluvu, zpřísnění kontroly internetu a zákaz financování organizací na ochranu lidských práv ze zahraničí.
Aktuálnost Dne svobody slova v internetu podtrhly demonstrace proti zákonu ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement), který předpokládá zpřísnění dohledu nad dodržováním autorských práv na internetu a na trhu s informačními technologiemi. Na konci ledna roku 2012 dohodu podepsalo 22 evropských států. Odpůrci přijetí ACTA, mezi které patří také řada evropských odborníku, právníků, novinářů a politiků se domnívají, že program v sobě skrývá velká nebezpečí pro budoucnost internetu, svobody slova, lidských práv. ACTA např. obsahuje příliš neurčité požadavky, které mohou být využity v případě potřeby pro zvýšení kontroly společnosti na internetu.
Zdroj: news.yandex.ru